Eğitim Yönetimi ABD

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi  Dilek  PEKİNCE KARDAŞ
Anabilim Dalı Başkanı

d.kardas@alparslan.edu.tr
ABD :Eğitim Yönetimi ve Denetimi
DETAY

Dr. Öğretim Üyesi  Ramazan Şamil  TATIK

rs.tatik@alparslan.edu.tr
ABD :Eğitim Yönetimi
DETAY

Dr. Öğretim Üyesi  İsmet  KESEN

i.kesen@alparslan.edu.tr
ABD :Eğitim Yönetimi ve Denetimi
DETAY

Arş. Gör.  Halim  GÜNER

h.guner@alparslan.edu.tr
ABD :-
DETAY

Arş. Gör.  Ferhat  PAMUKÇU

f.pamukcu@alparslan.edu.tr
ABD :-
DETAY

Arş. Gör.  Doğan  ÖZLÜK

d.ozluk@alparslan.edu.tr
ABD :-
DETAY

Comments are closed